Ljudböcker / Historia & arkeologi

Den längsta dagen

Cornelius Ryan

100 SEK

Nordiska korståg

Dick Harrison

104 SEK

En gotländsk Edda

Eva Sjöstrand

116 SEK

Historien om alla Sveriges drottningar

Herman Lindqvist

125 SEK

Religionernas historia – islam

Sören Wibeck

62 SEK

Pestens år. Döden i Stockholm 1710

Magnus Västerbro

147 SEK

Orden som formade Sverige

Elisabeth Åsbrink

125 SEK

När Finland var Sverige

Herman Lindqvist

71 SEK

Stormaktens undergång

Dick Harrison

104 SEK

Katastrofer under 100 år, del 1

Rasmus Dahlberg

111 SEK

Digerdöden

Dick Harrison

104 SEK

Mittens rike

Else Christensen

75 SEK

Engelbrekt och bondeupproren

Dick Harrison

104 SEK

Tredje riket

Lasse Telling Madsen

78 SEK

Trettioåriga kriget

Dick Harrison

104 SEK

101 historiska myter

Åke Persson

138 SEK

Vikingarnas historia

Dick Harrison

104 SEK

Vikingarnas världsrike

Else Christensen

78 SEK